Zdobywamy odznaki wrocławskiej KTG

  

      Niewątpliwie wszysca zdobywamy wielostopniową Górską Odznakę Turystyczną (GOT) - najstarszą spośród odznak turystyki kwalifikowanej ustanowioną jeszcze przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) w 1935 r. Ale co potem lub co w trakcie, skoro sezon turystyczny trwa, a góry kuszą? Proponujemy wszystkim turystom zestaw własnych odznak turystyki kwalifikowanej, co może rozwiąże ten dylemat.
      Nasza propozycja obejmuje 4 odznaki, które można zdobywać równocześnie i których wspólną cechą jest niesformalizowany okres zdobywania. Znaczy to, że każdą z proponowanych odznak można zdobywać przez dowolnie długi okres, bo celem jest żeby być w górach, coś zobaczyć i zdobyć, rozkoszując się górskimi krajobrazami i górską przyrodą. Przedstawiamy je poniżej.

 

Korona Sudetów


To pierwsza z odznak turystyki kwalifikowanej (f30 mm) wrocławskiej KTG, ustanowiona 1 maja 2001 r. Powstała w celu popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów sudeckich.
Odznaka przyznawana jest za zdobycie 22 najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej i niemieckiej (też mają fragment Sudetów). Potwierdzenia gromadzi się w specjalnej książeczce. KORONA SUDETÓW, która później może być cenną pamiątką górskich wędrówek. Zachęcamy do jej zdobywania!

Czas płynie i w 2021 r. minęło pełne 20 lat funkcjonowania odznaki Korona Sudetów oraz 10 lat drugiej odznaki, o której troch dalej: Sudeckiego Włóczykija. Z tych okazji wydaliśmy odznakę pamiątkową (f35 mm, taniocha, tylko 18 zł + koszt wysyłki). Polecamy ją wszystkim zainteresowanym.

 
 


Diadem Polskich Gór

 

Makroregionalna odznaka turystyki kwalifikowanej (f 40 mm) wprowadzona 17 czerwca 2013 r. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa oraz zachęta do systematycznego poznawania polskich gór. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Jedną z propozycji jest Dzienniczek wycieczek wydany przez KTG Oddziału, specjalnie dla tej odznaki.

Regulamin odznaki   

 
 

 

Sudecki Włóczykij

       

 

Odznaka (f40 mm) jest 3-stopniowa, o stopniach: brązowym, srebrnym i złotym i nie trzyma się tylko Sudetów. Zdobycie wszystkich wymaga udokumentowanego wejścia na 100 szczytów wymienionych w Regulaminie, zaczynając od 20 na stopień brązowy, a potem po 40 na dwa następne stopnie. Kolejność zdobywania szczytów dowolna,ale jest wyjątek: wśród 20 szczytów wymaganych do odznaki brązowej powinny znaleźć się wszystkie zaliczane do Korony Sudetów, co praktycznie równa się zdobyciu także tej odznaki.

Regulamin odznaki   

 
 


Sudecki odcinek szlaku EB-E3

   

 

Odznaka (f40 mm) powstała w 30-lecie otwarcia Międzynarodowego Górskiego Szlaku Przyjaźni "Eisenach - Budapeszt", który zainicjowały: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Československi svaz tĕlesni vychovy. Powodem była także zbliżająca się 25 rocznica wstąpienia PTTK do Europejskiego Związku Wędrownictwa.      
Odznaka ma dwa warianty: polski i czeski. Do ich zdobycia wymagane jest przejście - także zimą na nartach lub rakietach śnieżnych - odpowiedniego odcinka polskiego lub odcinka czeskiego. Przejścia te mogą odbywać się także na raty, ale muszą być udokumentowane. Proponowaną formą takiej dokumentacji i zarazem cenną pamiątką może być rodzaj spersonalizowanego pamiętnika, którego zawartość będą stanowić: zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki z obiektów itp. Referat weryfikacyjny będzie zwracać właścicielom tą dokumentację i co ważne: nie czuje się upoważniony do ich oceny pod względem artystycznym. Ale zawsze warto się starać".

Regulamin odznaki